AUDEMUS JURA NOSTRA DEFENDERE
Çıkrıkcı Avukatlık ve Danışmanlık Bürosuna Hoşgeldiniz
FAALİYET ALANLARIMIZ


İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
İşe İade Davası
Kıdem Tazminatı Davası
İhbar Tazminatı Davası
Hizmet Tespiti Davası
Ücret Alacakları Davası
Sendikal Tazminat Davası....
GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU
Tapu İptali ve Tescili Davası
Ortaklığın Giderilmesi Davası
Ön alım Davası
Men'i Müdahale Davası
Ecrimisil Davası....
CEZA HUKUKU
AİLE HUKUKU
Boşanma Davası
Anlaşmalı Boşanma
Nafaka Davası
Maddi ve Manevi Tazminat Davası
Mal Rejimi Davası
Velayet Davası
Soy Bağı Davası....
SÖZLEŞMELER HUKUKU
Kira ve Alt Kira Sözleşmeleri
Miras Taksim Sözleşmeleri
Franchising Sözleşmeleri
Kefalet Sözleşmeleri
Eser Sözleşmeleri
İpotek ve Kredi Sözleşmeri
Hizmet Sözleşmeleri....
MİRAS HUKUKU
Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescili Davası
Tenkis Davası
Mirasın Reddi Davası
Vasiyetnamenin İptali Davası
Tereke Tespit ve Taksim Davası....
TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU
Ticari Davalar
Limited ve Anonim Şirket Davaları
Haksız Rekabet Davaları
Şirket Birleşmesi, Bölünmesi ve Devralma İşlemleri
Konkordato ve İflas İşlemleri ile Şirket Tasfiyesi....
İCRA VE İFLAS HUKUKU
İlamlı İcra Takibi
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip
Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip
Kiralanan Taşınmazın İcra Yoluyla Tahliyesi
İlamsız İcra Takibi....
TÜKETİCİ HUKUKU
Ayıplı Malın İadesi Davası
Ayıba Karşı Tekeffül
Zapta Karşı Tekeffül
İhtiyaç ve Konut Kredisinden Kaynaklanan Davalar
Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Davalar....
MARKA HUKUKU
Marka Hakkının İhlali Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
Marka Hakkına Tecavüzün Tespiti ve Önlenmesi Davası
Hükümsüzlük Davası
Markanın İptali Davası....
KAMULAŞTIRMA HUKUKU
Kamulaştırmasız El Atma Davası
Kamulaştırmanın İptali Davası
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davası....
SAĞLIK HUKUKU
Malpraktis Davası
Hekim Sorumluluk Davası
Hasta Hakları İle İlgili Davalar....
İDARE VE VERGİ HUKUKU
İdari İşlemin İptali Davası
Tam Yargı Davası
İdarenin Hizmet Kusuruna Dayalı Tazminat Davası
İdarenin Kusursuz Sorumluluğuna Dayalı Tazminat Davası....
SİGORTA HUKUKU
Kaza Sigortalarına İlişkin Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
Sigorta Bedelinin Tahsili Davaları
Sigorta Sözleşmelerinin Hazırlanması, Cayma ve Fesih İşlemleri....
İMAR HUKUKU
İmar Planı İptali Davaları
Yıkım Kararının İptali Davaları
Kaçak Yapı Para Cezalarının İptali Davaları....
ENERJİ HUKUKU
EPDK İdari Para Cezalarının İptali Davası
Lisans, İzin ve Ruhsata İlişkin Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Davalar....
DENİZ TİCARETİ HUKUKU
Gemi Tescil ve Terkin İşlemleri
Gemi Adamı Alacaklarının Tahsili
Gemi ve Yat İnşaat Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
Charter ve Kırkambar Sözleşmelerinin Hazırlanması....
TAŞIMA HUKUKU
Hava Taşımacılığından Kaynaklanan Davalar
Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Davalar
Kara Taşımacılığından Kaynaklanan Davalar....
REKABET HUKUKU
Tespit Davası
Haksız Rekabetin Men'i Davası
Haksız Rekabet Nedeniyle Madde ve Manevi Tazminat Davaları
Haksız Rekabetin Ref'i Davası....
BANKACILIK VE FİNANS HUKUKU
İpotek ve Teminatlı İşlerden Doğan Davalar
Kredi Sözleşmelerinin Hazırlanması
Kredi Sözleşmelerinden Doğan Davalar....
SPOR HUKUKU
Sporcu ve Menajerlik Sözleşmelerinin Hazırlanması
Transfer Sözleşmelerinin Hazırlanması....
Bu websitesi Site Kur ile oluşturulmuştur.